جزئیات خبر
19آذر 1401

11:04 - بمناسبت هفته خاک انجام شد؛

تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله

  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله
  • تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست برای داشتن جنگل‌های عاری از زباله

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید