جزئیات خبر
5دی 1401

13:44 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری خبر داد

اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری

  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری
  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری
  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری
  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری
  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری
  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری
  • اجرای طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و ایجاد باغچه های خانگی در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید