جزئیات خبر
9دی 1401

19:37 - بمناسبت یوم الله ۹ دی برگزار شد؛

حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی

  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی
  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی
  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی
  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی
  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی
  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی
  • حضور پرشور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ساری در مراسم يوم الله ۹ دی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید