جزئیات خبر
21دی 1401

11:21 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر

  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر
  • برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید