جزئیات خبر
2بهمن 1401

13:54 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر

  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر
  • برگزاری جلسه ستادی منطقه ای طرح اصلاح الگوی کشت در بهشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید