جزئیات خبر
3بهمن 1401

08:45 - گزارش تصویری

بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر

 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر
 • بازدید معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سورتینگ‌ها و باغات مرکبات ساری + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید