جزئیات خبر
5بهمن 1401

06:52 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

چهار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در محمودآباد قلع و قمع شد

  • چهار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • چهار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • چهار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • چهار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در محمودآباد قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید