جزئیات خبر
11بهمن 1401

07:07 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه

  • قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه
  • قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه
  • قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه
  • قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه
  • قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه
  • قلع و قمع دو تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید