جزئیات خبر
21اسفند 1401

13:08 - استاندار مازندران:

لزوم انجام دیپلماسی غذایی برای تامین نیازهای استان/ مرکز تحقیقات ارقام برنج اقتصادی معرفی کند

لزوم انجام دیپلماسی غذایی برای تامین نیازهای استان/ مرکز تحقیقات ارقام برنج اقتصادی معرفی کند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید