جزئیات خبر
27اسفند 1401

09:56 - مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

مبارزه با عوامل خسارتزا در 39 هزار هکتار مزارع گندم و جو مازندران

مبارزه با عوامل خسارتزا در 39 هزار هکتار مزارع گندم و جو مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید