جزئیات خبر
27اسفند 1401

10:47 - گزارش تصویری؛

معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر

 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر
 • معاون وزیر، نماینده مجلس و فرماندار مرکز استان، مهمان چهاردهمین قرارگاه امنیت غذایی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید