جزئیات خبر
27اسفند 1401

13:13 - گزارش تصویری؛

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر

 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر
 • بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایانه روماک و سورتینگ های مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید