جزئیات خبر
3خرداد 1402

07:12 - مدیر جهاد کشاورزی نوشهر:

30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز

  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز
  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز
  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز
  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز
  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز
  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز
  • 30 هزار متر زمین کشاورزی نوشهر به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع ساختمان غیرمجاز

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید