جزئیات خبر
13خرداد 1402

07:11 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه:

میزان خرید گندم از کشاورزان گلوگاهی از مرز 3000 تن گذشت

میزان خرید گندم از کشاورزان گلوگاهی از مرز 3000 تن گذشت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید