جزئیات خبر
26شهریور 1402

08:51 - استاندار مازندران در بلده:

از ظرفیت کشاورزی بویژه کشت گیاهان دارویی برای تقویت اقتصاد و اشتغال روستایی بهره گیری شود

از ظرفیت کشاورزی بویژه کشت گیاهان دارویی برای تقویت اقتصاد و اشتغال روستایی بهره گیری شود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید