جزئیات خبر
28آبان 1402

06:55 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد

  • 82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 82 فقره کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید