جزئیات خبر
29آبان 1402

06:53 - مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر:

23 فقره تغییرکاربری غیرمجاز در قائم شهر قلع و قمع شد

23 فقره تغییرکاربری غیرمجاز در قائم شهر قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید