جزئیات خبر
25اردیبهشت 1403

10:07 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل

  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل
  • برگزاری همایش مدیریت تلفیقی تولید محصول برنج (ICM) در آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید