جزئیات خبر
9خرداد 1403

19:08 - مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری

  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری
  • شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تجلیل مردم از وی دروغگویان سیاسی را رسوا کرد+ تصویری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید