جزئیات خبر
28مرداد 1395

11:54 - کبری احمدی کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

شناسائی مگس میوه مدیترانه ای و میز بانهای آن

  • شناسائی مگس میوه مدیترانه ای و میز بانهای آن
  • شناسائی مگس میوه مدیترانه ای و میز بانهای آن
  • شناسائی مگس میوه مدیترانه ای و میز بانهای آن
  • شناسائی مگس میوه مدیترانه ای و میز بانهای آن

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید