جزئیات خبر
15بهمن 1395

15:24 - رییس اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر

  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر
  • برگزاری مسابقات انتخابی شنا و تیر اندازی ویژه جانبازان و فرزندان شاهد شاغل و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید