جزئیات خبر
24تیر 1396

10:11 - وحیده آقاجانی کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو : (Crimean Congo Haemorrhagic Fever (CCHF

  بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو : (Crimean Congo Haemorrhagic Fever (CCHF

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید