جزئیات خبر
5مرداد 1396

07:32 - کشاورزی- کاشت لوبیا سبز

تعيين بهترين شيوه تقسیط نیتروژن و تراكم كاشت دو رقم لوبيا سبز در منطقه چالوس

تعيين بهترين شيوه تقسیط نیتروژن و تراكم كاشت دو رقم لوبيا سبز در منطقه چالوس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید