جزئیات خبر
8بهمن 1397

10:00 - مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد

مقایسه شاخص های توسعه کشاورزی سال های 57 و 97

مقایسه شاخص های توسعه کشاورزی سال های 57 و 97

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید