جزئیات خبر
21فروردین 1398

10:43 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

توزیع بیش از 3 تن بذر گواهی شده برنج در عباس آباد

توزیع بیش از 3 تن بذر گواهی شده برنج در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید