جزئیات خبر
22فروردین 1398

08:49 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد

  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید