جزئیات خبر
29فروردین 1398

09:25 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد

  • بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید