جزئیات خبر
14اردیبهشت 1398

12:07 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد

  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
  • اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید