جزئیات خبر
17اردیبهشت 1398

09:07 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال

  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
  • احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید