جزئیات خبر
31اردیبهشت 1398

10:17 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی

  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
  • برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید