جزئیات خبر
5خرداد 1398

12:34 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال

  • تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال
  • تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال
  • تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال
  • تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال
  • تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال
  • تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید