جزئیات خبر
29خرداد 1398

12:43 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال

 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
 • افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید