جزئیات خبر
27مرداد 1398

06:18 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد

  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
  • تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید