جزئیات خبر
27مرداد 1398

13:00 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای

  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
  • برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید