جزئیات خبر
6شهریور 1398

13:13 - مدیر جهاد کشاورزی به عنوانن مدیر نمونه شهرستانی انتخاب شد.

کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند

  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند
  • کارمندان نمونه جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار تجلیل شدند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید