جزئیات خبر
7شهریور 1398

20:48 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت

 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت
 • آئین کلنگ زنی پروژه لایروبی آببندان نوائی محله بمناسبت هفته دولت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید