جزئیات خبر
16شهریور 1398

01:11 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار

 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار
 • قلع و قمع ویلا‌های غیرمجاز در فریدونکنار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید