جزئیات خبر
4آذر 1398

12:29 - روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

پایش کارخانه های خسارت دیده

 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده
 • پایش کارخانه های خسارت دیده

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید