جزئیات خبر
11آذر 1398

09:54 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار

 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار
 • تخریب دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش دهفری شهرستان فریدونکنار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید