جزئیات خبر
9اردیبهشت 1399

10:15 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

افزایش آموزش های مهارتی-ترویجی مجازی، تجربه ای نو در سایه کرونا

  • افزایش آموزش های مهارتی-ترویجی مجازی، تجربه ای نو در سایه کرونا
  • افزایش آموزش های مهارتی-ترویجی مجازی، تجربه ای نو در سایه کرونا
  • افزایش آموزش های مهارتی-ترویجی مجازی، تجربه ای نو در سایه کرونا
  • افزایش آموزش های مهارتی-ترویجی مجازی، تجربه ای نو در سایه کرونا
  • افزایش آموزش های مهارتی-ترویجی مجازی، تجربه ای نو در سایه کرونا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید