جزئیات خبر
31اردیبهشت 1399

11:49 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی

  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی
  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی
  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی
  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی
  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی
  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی
  • دیدار با نماینده مجلس شورای اسلامی در هفته روابط عمومی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید