جزئیات خبر
19خرداد 1399

11:22 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری

  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری
  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری
  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری
  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری
  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری
  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری
  • برگزاری جلسه میز مشترک خط اعتباری مکانیزاسیون در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید