جزئیات خبر
25خرداد 1399

11:50 - مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد

ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در 536 هکتار از باغ های ساری

ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در 536 هکتار از باغ های ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید