جزئیات خبر
26خرداد 1399

03:44 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور خبر داد

استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر

  • استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر
  • استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر
  • استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر
  • استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر
  • استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر
  • استفاده از پهپاد برای محلولپاشی کودهای ریز مغذی برای اولین بار در شهرستان نور به روایت تصویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید