جزئیات خبر
27خرداد 1399

07:11 - باحضور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد؛

بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر

 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر
 • بازدید اعضای ستاد "یاوران تولید" جهاد کشاورزی مازندران از برداشت گندم در ساری + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید