جزئیات خبر
5تیر 1399

08:26 - برای پیشگیری از ویروس کرونا؛

استفاده از ماسک برای کارکنان و ارباب رجوع الزامی است

استفاده از ماسک برای کارکنان و ارباب رجوع الزامی است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید