جزئیات خبر
10تیر 1399

08:38 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر

  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش رودپی + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید