جزئیات خبر
10تیر 1399

10:05 - رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

زهکشی و آبیاری تناوبی مهمترین برنامه مدیریت منابع آب کشاورزی مازندران

زهکشی و آبیاری تناوبی مهمترین برنامه مدیریت منابع آب کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید