جزئیات خبر
11تیر 1399

09:47 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر

  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر
  • نشست نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با کشاورزان بخش دودانگه + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید