جزئیات خبر
18تیر 1399

12:25 - مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد

مشارکت 16 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز در ساری

مشارکت 16 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید